POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z koniecznością ochrony danych osobowych użytkowników Gry interaktywnej w Laser Force, której Organizatorem jest Maciej Fal prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: MAFBRUK Maciej Fal z siedzibą w Sanoku przy ulicy Witosa 7, legitymujący się NIP: 687 138 45 67 (dalej: MAFBRUK) wprowadza się zapisy niniejszej Polityki Prywatności. Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z naszych usług i w ramach tego także ze strony internetowej Laser Force: www.laser-force.pl było dla Państwa wygodne i bezpieczne.

Naszym celem jest również należyte informowanie o zagadnieniu przetwarzania danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wprowadzenie

Dane osobowe oznaczają wiadomości o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przedmiotowa Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których MAFBRUK jest Administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:  Maciej Fal prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MAFBRUK Maciej Fal z siedzibą w Sanoku przy ulicy Witosa 7, NIP 6871384567, REGON: 180776933.

Dane kontaktowe w sprawie ochrony danych osobowych: E-mail: biuro@laser-force.pl

Kontakt osobiście lub listownie: Maciej Fal prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MAFBRUK Maciej Fal, ul. Witosa 7, 38-500 Sanok.

Przetwarzanie danych osobowych - zasady ogólne

Administrator przetwarza dane osobowe osób fizycznych dla: 

 1. świadczenia usług/realizacji umów przez MAFBRUK (podstawa prawna przetwarzania- wykonanie zawartej umowy; art. 6 ust. 1 lit b RODO), w tym gdy chodzi o używanie drogi elektronicznej: przede wszystkim przyjmowanie rezerwacji wstępu do Laser Force i sprzedaż biletów za pośrednictwem strony internetowej www.laser-force.pl (w ramach tego także płatności)
 2. zapewnienia właściwej obsługi Użytkowników Laser Force, w szczególności w ramach komunikacji z nimi w procesie wypełniania zamówień (art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO),
 3. obsługi składanych przez Użytkowników reklamacji i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń- podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes MAFBRUK (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 4. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną, reklamy - w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO)
 5. wypełniania obowiązków wynikających z prawa np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 6. obsługi zgłoszeń i zapytań podczas rozmów, kontaktów telefonicznych, korespondencji e-mail, udzielanie odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji listownej- podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes MAFBRUK (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 7. w celach analitycznych - min. dostosowanie treści oferty do oczekiwań klientów- podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes MAFBRUK (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Cookies

Cookies to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane w przeglądarce Użytkownika na komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym, zawierające informacje, takie jak preferencje witryny, status logowania, nazwa strony internetowej, czas istnienia pliku oraz unikalny identyfikator służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową.

Korzystając z Serwisu, poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej, Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie Cookies zgodnie z niniejszą Polityką. Jeżeli nie zgadza się na używanie przez MAFBRUK Cookies lub innych podobnych technologii, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, to jest powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub zrezygnować z odwiedzania strony internetowej www.laser-force.pl. Procedury modyfikacji ustawień dla poszczególnych przeglądarek znajdują się na stronach: - Internet Explorer; - Google Chrome; - Firefox; - Opera; - Safari;

Stosowane przez MAFBRUK Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Serwis www.laser-force.pl używa plików Cookies dla min.: poprawienia funkcjonalności strony internetowej i szybkości jej działania, dopasowanie treści oferty do oczekiwań i preferencji klientów, procesu rejestracji i obsługi Użytkownika.

W serwisie www.laser-force.pl wykorzystywane są 2 typy plików Cookies – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne pozostają w przeglądarce Użytkownika tylko przez czas korzystania przez niego ze strony internetowej. Pliki stałe pozostają w przeglądarce do momentu terminu ich wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

 1. w przypadku, gdy MAFBRUK przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania jej;
 2. w przypadku, gdy MAFBRUK przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania w/w interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu– w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
 3. w przypadku, gdy MAFBRUK przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;
 4. w przypadku, gdy dane pozyskano w celu zawarcia i wykonania umowy, okres przetwarzania trwa do końca czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń min. cywilnoprawnych.

Dane osobowe Klientów mogą być ujawniane przez MAFBRUK:

 1. osobom upoważnionym przez Administratora- pracownicy i współpracownicy;
 2. podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie umów;
 3. podmiotom, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa;
 4. odbiorcom danych takim jak: kurierzy, banki, operatorzy płatności internetowych, operatorzy pocztowi.

Nie przekazujemy uzyskanych danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że zachodzi wyjątek- wniosek o przeniesienie danych osobowych.

Jakie prawa przysługują podmiotom, których dane dotyczą i jaki jest sposób ich realizacji? 

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a MAFBRUK jako Administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje im:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. prawo do usunięcia danych.
 4. prawo od ograniczenia przetwarzania danych. Możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Sprzeciw marketingowy- masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa- zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację - masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinnaś/Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia, lub obrony roszczeń. Z prawa sprzeciwu można skorzystać od 25 maja 2018 r.
 6. prawo do przenoszenia danych: Masz prawo otrzymać od nas w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. W celu wykonywania swoich praw skieruj żądanie: E-mail: biuro@laser-force.pl Kontakt osobiście lub listownie: MAFBRUK Maciej Fal, ul. Witosa 7, 38-500 Sanok. Przed realizacją uprawnień wynikających przepisów o ochronie danych osobowych tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. z będziemy musieli upewnić się, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na temat cookies.